Laddar...
100%
Orebro

Erfaren och driven systemutvecklare med stort teknikintresse till SCB - Örebro

Ansök senast: 2023-03-24

 Ansök uppdrag

Uppdragsbeskrivning

Startdatum
2023-05-01

Slutdatum
2025-04-30

Option på förlängning
Om utestående frågor kvarstår efter ordinarie period kan tidsplanen komma att förlängas

Omfattning
100%

Övergripande uppdragsbeskrivning

Från uppdragsgivaren:
Till ett av våra utvecklarteam inom Datasektionen på SCB:s IT-avdelning finns behov av konsultstöd i form av en erfaren och driven systemutvecklare med stort teknikintresse och förmåga att ta fram kvalificerade lösningar som svar på olika behov och problem. Den konsult vi söker bör även ha intresse av och förmåga att bidra till andra teammedlemmars kompetensutveckling, både genom att ta visst ansvar i "onboarding" av mindre erfarna teammedlemmar och genom att bidra aktivt till kunskapsspridningen inom teamet.

Arbetet i det aktuella utvecklarteamet innebär:
- Att fokus är på förvaltning- vidareutveckling och kvalificerad support för ett antal olika system som utgör verksamhetskritiska komponenter i den generella IT-plattformen för SCB:s statistikproduktion.

De system/komponenter som teamet ansvarar för används bl.a. för moment i statistikproduktionen som;

- Hantering av urvalsobjekt, att ta fram lösenord och administrera utskick av information om statistiska undersökningar till utvalda företag och individer som rapporterar in uppgifter till SCB för statistikändamål

- Utskick av information sker automatiserat/schemalagt via olika kanaler såsom digitala brevlådor, e-post och fysisk post.

- IT-stöd för kvalitetskontroll/granskning av inkomna uppgifter

- IT-stöd för kodning av statistisk information enl. olika klassifikationer som standard för näringsgrensindelning eller yrkesklassificering.

- Arbetet i teamet präglas av ett nära samarbete med IT-arkitekt, krav- och testansvariga, objektsspecialister samt ansvariga för IT-infrastruktur/driftsfrågor.

- Teamet består av 5 medarbetare och tillämpar scrum som arbetsmetod, planerar sitt arbete i sprintar om vanligtvis 3 veckor och arbetar systematiskt och kontinuerligt med att "trimma" arbetssätt och rutiner.

Skallkrav

MS Visual Studio
SQL-server
C#
.Net
Java Script ramverk som t.ex. MVC och React
Web API/Rest API
RabbitMQ
Elastic Search
Kibana
Akka.Net
Big-IP
Docker
Versionshantering (GIT)
Azure DevOps
Scrum/Agila metoder


Personliga egenskaper

Teamplayer
Kommunikativ
Flexibel
Lösningsorienterad